EstRusEngFin
Logo


Eesti Lennuklubi koolitab ja sertifitserib langevarjureid kõikidele pädevusklassidele

§ 12*. A-kategooria langevarjur
(1) A-kategooria langevarjuri pädevussertifikaadi taotleja peab olema:
1) sooritanud 25 viithüpet;
2) viibinud vabalangemises kokku 5 minutit;
3) sooritanud 5 grupihüpet vähemalt 2 langevarjurist koosneva grupi koosseisus;
4) demonstreerinud võimet kontrollida kehaasendit vabalangemises;
5) demonstreerinud võimet maanduda 50 meetri raadiusega ringi 10 määratud hüppel;
6) sooritanud Kontrollorgani poolt kinnitatud sisuga kirjaliku kategooriaeksami.
(2) A-kategooria langevarjuril on õigus:
1) sooritada langevarjuhüppeid instruktori otsese juhendamise ja kontrolli all;
2) pakkida õpitud ja hüppel kasutatavat põhivarju C-või kõrgema kategooria langevarjuri kontrolli all.

§ 13*. B-kategooria langevarjur
(1) B-kategooria langevarjuri pädevussertifikaadi taotleja peab olema:
1) täitnud kõik A-kategooria nõuded;
2) sooritanud 50 viithüpet;
3) viibinud vabalangemises kokku 30 minutit;
4) sooritanud 10 grupihüpet, sh vähemalt 5 hüpet vähemalt 3 langevarjurist koosneva grupi koosseisus;
5) demonstreerinud võimet iseseisvalt pakkida hüppel kasutatavat põhivarju;
6) sooritanud Kontrollorgani poolt kinnitatud sisuga kirjaliku kategooriaeksami.
(2) B-kategooria langevarjuril on õigus:
1) iseseisvalt sooritada langevarjuhüppeid kontrollitud tingimustes, st olukorras, kus otsused hüppetegevuse alustamise ja lõpetamise kohta võtab vastu hüppepaigas viibiv instruktor;
2) iseseisvalt pakkida hüppel kasutatavat põhivarju.

§ 14*. C-kategooria langevarjur
(1) C-kategooria langevarjuri pädevussertifikaadi taotleja peab olema:
1) vähemalt 18-aastane;
2) täitnud kõik B-kategooria nõuded;
3) sooritanud 200 viithüpet;
4) viibinud vabalangemises kokku 60 minutit;
5) sooritanud 50 grupihüpet, sh vähemalt 10 hüpet vähemalt 4 langevarjurist koosneva grupi koosseisus;
6) tundma kehtivaid lennunduseeskirju ulatuses, mis võimaldab tal iseseisvalt korraldada langevarjuhüppeid;
7) sooritanud Kontrollorgani poolt kinnitatud sisuga kirjaliku kategooriaeksami.
(2) C-kategooria langevarjuril on õigus:
1) iseseisvalt sooritada ja korraldada langevarjuhüppeid omal vastutusel;
2) iseseisvalt pakkida hüppel kasutatavat põhivarju.

§ 15*. D-kategooria langevarjur
(1) D-kategooria langevarjuri pädevussertifikaadi taotleja peab olema:
1) täitnud kõik C-kategooria nõuded;
2) sooritanud 500 viithüpet;
3) viibinud vabalangemises kokku 180 minutit;
4) sooritanud Kontrollorgani poolt kinnitatud sisuga kirjaliku kategooriaeksami.
(2) D-kategooria langevarjuril on õigus:
1) iseseisvalt sooritada ja korraldada langevarjuhüppeid omal vastutusel;
2) iseseisvalt pakkida hüppel kasutatavat põhivarju.

* - Eesti langevarjunduseeskiri(15.04.2008)